Neem ook de wissel naar succes 0512-764441

Heb jij jouw cijfers paraat?

Wanneer ik met ondernemers in contact kom, gaat het gesprek vaak al snel over cijfers. Wat mij opvalt is dat de meeste ondernemers hun cijfers niet paraat hebben. Als ik ze vraag wat hun omzet het afgelopen jaar is geweest, kan men zich dat nog wel voor ogen halen. Maar wanneer ik vraag wat de brutowinst is geweest, dan wordt het vaak al wat moeilijker. Op de vraag wat dan de nettowinst is geweest, in veel gevallen het inkomen van de ondernemer, dan valt het vaak helemaal stil.

Het verbaast mij telkens weer dat ondernemers hun cijfers niet paraat hebben. Bovenstaande vragen betreffen nog de cijfers van het voorgaande jaar. Je zou zeggen dat het dan verklaarbaar is dat deze kennis niet direct voorhanden is.

Maar, hoor ik je denken, juist de huidige cijfers zijn toch belangrijk? Wat is er vorige week omgezet? Wat was mijn brutowinst en nettowinst op dat moment? Of nog beter wat wordt mijn omzet komende week/maand/kwartaal? Wat wordt mijn bruto- of nettowinst in de komende periode?

Dit is inderdaad belangrijk. Cijfers uit het verleden geven namelijk geen garantie voor de toekomst. Maar helaas, ook deze cijfers zijn voor 99% niet paraat bij veel ondernemers.

Waarom zijn de cijfers uit zowel de voorgaande periode, huidige periode, en toekomstige periode nu zo belangrijk?

Het belang om je cijfers te kennen

Cijfers uit het verleden zijn feiten die vaststaan.

Hieruit kun je afleiden wat je hebt gedaan en of hetgeen je hebt gedaan voldoende is geweest om de doelstellingen te behalen en of dit een opmaat is richting je nieuwe doelstellingen en je horizon. Juist deze cijfers vertellen je hoe je bedrijf en je inkomen er financieel voor staan. Deze cijfers geven aan wat je zou moeten veranderen om meer winst en dus inkomen te kunnen genereren. Op deze cijfers kun je de doelstellingen maken en kun je vergelijken of je jouw doelstellingen kunt behalen en op welke gebieden het beter kan. Deze cijfers geven namelijk aan dat hetgeen je toen hebt gedaan geen utopie is, maar een werkelijk behaald doel. Heb je een topjaar gehad met hoge omzetten en winst, dan zijn deze cijfers een overtuiging dat je dit kunt behalen. Heb je een slecht jaar gehad met weinig omzet en winst, dan weet je dat ook dit realiseerbaar is. In beide gevallen zijn deze cijfers de overtuiging van de werkelijkheid. Vanuit deze cijfers maak je een plan voor de toekomst. Je stelt aan de hand van deze cijfers je omzet en winstdoelstellingen voor de toekomst vast.

Cijfers uit het recente verleden.

Uit deze cijfers kun je kijken of de kortetermijndoelstellingen die je hebt gesteld zijn gehaald of juist niet. Deze cijfers geven je een reële blik op de huidige financiële situatie. Door te vergelijken met de cijfers uit het verdere verleden, kun je vergelijken of je in pas loopt met hetgeen je voor ogen had. Tevens geeft het ook weer of je de geplande investeringen of uitgaven op korte termijn wel of niet kunt doen. Je kunt met deze cijfers ook makkelijker je liquide positie bepalen. Loopt het saldo op je bankrekening op of vliegt het geld de deur uit?

Cijfers voor de toekomst zijn je leidraad.

Met bovengenoemde cijfers kun je doelstellingen bepalen voor je omzet en winstcijfers in de toekomst. De cijfers in de toekomst zijn het doel om je op te richten. Deze cijfers zijn een uitvloeisel van hetgeen je reeds in het verleden hebt bewerkstelligd en bijgeschaafd door de acties waarvan je weet dat deze meer omzet en winst gaan opleveren. Ze mogen best uitdagend zijn en moeten je namelijk aanzetten tot daadkracht. Heb je geen cijfers in de toekomst paraat, dan leidt dat tot een dood spoor. Je hebt dan geen koers en koersbepaling. Wanneer er geen koers is, kom je ergens terecht waar je niet wilt zijn of je bent op je bestemming gekomen met een enorme omweg en verloren energie.

Werk samen met specialisten die kritische vragen durven te stellen

Ondanks deze uitleg weet ik ook dat menig ondernemer zegt dat ze vaak niet veel van de cijfers in een jaarrapport begrijpen. Het is daarom van belang om samen te werken met specialisten op dit gebied. Niet de specialisten die het jaarrapport alleen opmaken, maar juist die specialisten die elk kwartaal met je gaan zitten en je kritische vragen durven te stellen en je feilloos laten zien waar je progressie kunt maken, wat er verbeterd dient te worden. Specialisten die eerlijk durven te zijn en soms ook een harde diagnose durven uit te spreken. Want juist dit soort mensen brengt jou en jouw onderneming verder. Ze zetten je aan het denken, ze zetten je aan het werk en zorgen ervoor dat je succesvol kunt worden. Omring je als ondernemer met de beste mensen. Je hoeft niet alles te weten, maar je kunt wel alles organiseren.

Spoor10, de wissel naar succes!

Geplaatst op 01 apr. 2022

Terug naar alle actualiteiten